Metropolitan Opera Premiere: Ariadne auf Naxos (1962-63)