[Met Performance] CID:184910
Simon Boccanegra {35} Metropolitan Theatre. Boston, Massachusetts: 04/23/1960.


Boston, Massachusetts
April 23, 1960


SIMON BOCCANEGRA {35}
Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave/Arrigo Boito

Simon Boccanegra........Anselmo Colzani
Amelia..................Zinka Milanov
Gabriele Adorno.........William Olvis
Jacopo Fiesco...........Giorgio Tozzi
Paolo Albiani...........Ezio Flagello
Pietro..................Norman Scott
Maid....................Athena Vicos
Captain.................Robert Nagy

Conductor...............Dimitri MitropoulosAdded Index Entries for Subjects and Names


Back to short citation(s).