[Met Performance] CID:351756
The First Emperor {3} Metropolitan Opera House: 12/29/2006.


Metropolitan Opera House
December 29, 2006


THE FIRST EMPEROR {3}
Dun-Jin/Dun

Emperor Qin.............Plácido Domingo
Princess Yueyang........Elizabeth Futral
Gao Jianli..............Paul Groves
Chief Minister..........Haijing Fu
General Wang............Hao Jiang Tian
Mother of Yueyang.......Susanne Mentzer
Yin-Yang Master.........Wu Hsing-Kuo
Shaman..................Michelle DeYoung
Guard...................Danrell Williams
Principal Dancer........Dou Dou Huang
Zheng player............Qi Yao

Conductor...............Tan Dun

Production..............Zhang Yimou
Co-Director.............Wang Chaoge
Set Designer............Fan Yue
Costume Designer........Emi Wada
Lighting Designer.......Duane Schuler
Choreographer...........Dou Dou HuangAdded Index Entries for Subjects and Names


Back to short citation(s).