[Met Performance] CID:351811
The First Emperor {9} Metropolitan Opera House: 01/25/2007., Sirius Broadcast live

(Debut: Marc Heller
Broadcast/Streamed)


Metropolitan Opera House
January 25, 2007 Broadcast/Streamed


THE FIRST EMPEROR {9}
Dun-Jin/Dun

Emperor Qin.............Plácido Domingo
Princess Yueyang........Sarah Coburn
Gao Jianli..............Marc Heller [Debut]
Chief Minister..........Haijing Fu
General Wang............Hao Jiang Tian
Mother of Yueyang.......Susanne Mentzer
Yin-Yang Master.........Wu Hsing-Kuo
Shaman..................Ning Liang
Guard...................Danrell Williams
Principal Dancer........Dou Dou Huang
Zheng player............Qi Yao

Conductor...............Tan Dun

Production..............Zhang Yimou
Co-Director.............Wang Chaoge
Set Designer............Fan Yue
Costume Designer........Emi Wada
Lighting Designer.......Duane Schuler
Choreographer...........Dou Dou Huang

Broadcast live on Sirius Metropolitan Opera Radio
Streamed live at metopera.orgAdded Index Entries for Subjects and Names


Back to short citation(s).